Privacyverklaring Aithra

Stichting Aithra ondernemende vrouwen, gevestigd aan Catharinastraat 45A 4811 XE Breda, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Catharinastraat 45A

4811 XE Breda

+31-76-5138753

www.aithra.nl

 

Monique Rombouts is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Aithra ondernemende vrouwen.

is te bereiken via moniquerombouts@icloud.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Aithra ondernemende vrouwen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger

zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of

een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van

hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aithra.nl, dan verwijderen wij deze

informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Aithra ondernemende vrouwen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanmelding voor een event.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Aithra ondernemende vrouwen neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Aithra ondernemende vrouwen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Aithra ondernemende vrouwen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar
Personalia > 7 jaar
Adres > 7 jaar
Enzovoort > 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Aithra ondernemende vrouwen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Aithra ondernemende vrouwen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. We hebben op 28 mei 2018 een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat wij onze Google Analytics cookie geheel volgens de AVG hebben ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing. Mocht je dat wel willen, dan verwijzen we je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-onDe add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het

recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Aithra ondernemende vrouwen en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou

genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar info@aithra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)

zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw

verzoek .

Stichting Aithra ondernemende vrouwen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Aithra ondernemende vrouwen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aithra.nl.